Nordisk samarbeid

Lytt til barn og unge!

Nordisk 0-24
Tverrsektorielt samarbeid for utsatte barn og unge.

STED: DIGITAL KONFERANSE
TID: 18.11. 2020

Utsatte barn trenger støtte på egne premisser – det krever profesjonelt samarbeid på tvers av fag og sektorer.

Hvordan utvikle et samordnet, helhetlig og relevant tjenestetilbud for utsatte barn, unge og deres familier? Dette har vært utgangspunktet for det nordiske prosjektet «Tverrsektoriell samhandling for utsatte barn og unge».

På konferansen vil deltakerne dele erfaringer og vise konkrete eksempler fra landenes prosjekter. Målet med konferansen er å stimulere til bedre samordning, slik at barn og unge får den hjelpen de trenger for å være inkludert og fullføre skolegangen. Prosjektet viser hvor viktig det er at barn og unges egen opplevelse danner utgangspunktet for den støtten de får.

Hele sluttkonferansen

Hilsen fra statsråd

Guri Melby

Kunnskaps- og integreringsminister

Offisiell åpning av konferansen

Paula Lehtomäki

Offisiell åpning av konferansen ved Generalsekretæren i Nordisk Ministerråd

Det tværprofesjonelle samarbejde – og dets betydning for børns deltagelsesmuligheter

Janne Hedegaard

Samtale med svenske ungdommer

Anna Liljeström

Innslag fra landene

Finland

Norge

Danmark

Sverige

Island

Færøyene

Grønland

Meld deg på vårt nyhetsbrev: