Utsatte barn og unge skal ha bedre hjelp fra det offentlige – regjeringen foreslår endringer i regelverket

Forslagene fra regjeringen er samlet i en høring, med høringsfrist 1. november 2020.

Regjeringen vil at blant andre barnevernet, skolehelsetjenesten, NAV, sosialtjenesten og skolene skal samarbeide tettere og hjelpe hverandre til å gi et godt tilbud til utsatte barn og unge. Kommunen skal samordne tjenestene, og familier og barn med ekstra stort behov skal få sin egen barnekoordinator. Dette er noe av innholdet i et forslag som flere departementer har sendt ut. De foreslår endringer i tolv lover, for å harmonisere og styrke samarbeidsbestemmelsene og lovfeste en tydelig plikt for kommunen til å samordne tjenestetilbudet.

Les mer https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/utsatte-barn-og-unge-skal-fa-bedre-hjelp-fra-det-offentlige/id2721897/

Meld deg på vårt nyhetsbrev: