Illustrasjon

Materiell og dokumenter

Materiell for 0–24-samarbeidet

Her finner du materiell som kan brukes i presentasjoner og lignende du skal holde om 0–24-samarbeidet.

Presentasjon av 0–24-samarbeidet

Informasjonsfolder

Fellespresentasjon

Organisasjonskart

0–24-samarbeidets strategi 2017–2020

Dokumentasjon og kunnskapsgrunnlag

Kunnskapsgrunnlag 0–24 fra Fafo

Samarbeid om økt gjennomføring i videregående opplæring

Felles rapport fra direktoratene 15. januar 2015. Denne rapporten ble laget i samarbeid mellom 0-24 direktoratene som svar på det første felles oppdraget vi fikk fra våre departementer i 2014. Rapporten inneholder direktoratenes redegjørelse for hvordan de forstår og ønsker å innrette oppdraget, samt en rekke forslag til innsatsområder. Denne rapporten dannet grunnlaget for 0-24 samarbeidet fra 2015.

Programmets strategi for perioden 2017–2020 (komplett versjon)

Etter de to første årene av samarbeidet (2015 og 2016) var det behov for en ny strategi for arbeidet, for den siste treårsperioden. Styringsgruppen utviklet strategien som gjelder for 2017–2020, basert på erfaringene fra den første toårsperioden.

Sluttrapporter fra delprosjektene i 0–24

Bedre tjenester for familier med barn med funksjonsnedsettelser

Samlet innsats for barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier, 2018 (PDF)

Læreplasser og gjennomføring for unge med funksjonsnedsettelser

Sluttrapport (PDF)

Samordnet regelverk for aldersgrenser

Sluttrapport (PDF)

Samordnet regelverk for samarbeid

Sluttrapport (PDF)

Samordning av tilskudd

Sluttrapport (PDF)
Vedlegg 1: Oversikt tilskuddsordninger (utvidet oversikt og minimumsoversikt) (PDF)
Vedlegg 2: Oversikt tilskuddsordninger (PDF)
Vedlegg 3: Felles informasjon på direktoratenes nettsider (PDF)

Spesifikke språkvansker

Sluttrapport (PDF)
Sluttleveranse tiltak spesifikke språkvansker (PDF)

Kunnskapsgrunnlag fra delprosjektene i 0–24

Mange av delprosjektene i 0-24 programmet har laget eller bestilt utredninger, forskning ol som underlag i sitt arbeid. Disse ligger samlet her, men kan også finnes under beskrivelsen av hvert delprosjekt. Her finner du også sluttrapporter fra de delprosjektene som er ferdigstilt. Også disse ligger ved i beskrivelsen av delprosjektet.

Bedre tjenester for familier med barn med funksjonsnedsettelser

Samlet innsats for barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier, Rapport 2018 (PDF)

Læreplasser og gjennomføring for unge med funksjonsnedsettelser

Elever med nedsatt funksjonsevne i videregående skole, Rapport 2017 (PDF)

Nordisk 0–24-samarbeid for utsatte barn og unge

Nordic 0 – 24 collaboration on improved services to vulnerable children and young people – First interim report. Fafo 2018 (PDF)

Samordnet regelverk for aldersgrenser
& Samordnet regelverk for samarbeid

Hva må til for at barn og unge gjennomfører sin opplæring?, Rapport 2017 (PDF)
Kunnskapssammenstilling om faktorer som påvirker samhandling mellom velferdssektorene om utsatte barn og unge, 2017 (PDF)
Kartlegging av samhandling om utsutte barn og unge, Rapport 2018 (PDF)

Samordning av statistikk

Norske kommuners statistikkbehov på oppvekstfeltet, rapport 2017 (PDF)

Spesifikke språkvansker

Spesifikke språkvansker – en begrepsavklaring (PDF)
Kunnskapsoversikt spesifikke språkvansker, rapport 2016 (PDF)

© Kopirett – 0–24-samarbeidet