0–24-samarbeidet vant Bedre stat-prisen 2019!

Vinnere av Bedre stat-prisen

Fra venstre: Finansminister Siv Jensen, Hege Nilssen i Udir, Mari Tommald i Bufdir, Sigrun Vågeng i NAV, Libe Rieber-Mohn i IMDi og Bjørn Guldvog i Helsedir.

Finansminister Siv Jensen overrakte prisen til 0–24-direktoratenes virksomhetsledere på Styringskonferansen den 23. januar.

Bedre-stat prisen gis av DFØ til en virksomhet eller et tiltak som har bidratt til god styring og effektiv ressursbruk i staten.

I sin begrunnelse for at 0–24-samarbeidet fikk årets pris la juryen vekt på at det er viktig og nødvendig å brukerrette og samordne statlige innsatser bedre. Dette er særlig viktig for barn og unge som har behov for helhetlig og samordnet innsats fra flere tjenester og sektorer. Gjennom 0–24-samarbeidet har fire departementer og fem direktorater jobbet sammen om dette over lengre tid.

Les mer på DFØs nettsider.

© Kopirett – 0–24-samarbeidet